17 آذر 1400
 
راهنمای مجوز
كد درخواستنام نوع درخواستراهنما
 
11000تاسیسات اقامتی
11001گردشگری سلامت
11002محیط های طبیعی
11003مرکز/ منطقه تفریحی/ گردشگری
11004واحد پذیرایی
16000پرورش دام
16001پرورش طیور
16002شیلات و آبزیان
16003قارچ خوراکی
16004محصولات گلخانه ای
16008فرآورده های زراعی
16009فرآورده های باغی
16010فرآورده های دامی
16011فرآورده های مرغی
16012فرآورده های آبزیان
16013فرآورده های کود و ترکیبات ازته
17011امور نمایشگاهی
17012امور پایانه ها
17013معادن
17014صنعتی
17016دانش بنیان ها
17018واردات
17021خودرو و موتور سیکلت
17026فرآورده های چندگانه